• 0 items : 0,00 €
srpski english

CNC Lathe

CNC_Strug_Traub_TNM_42CNC Strug Traub TNM 42


Code:
10

CNC Strug Traub TNM 42
Visokoproduktivan Cnc Strug
Obrada do Ø 42 sa Automatskom zamenom materijala
8 Alata u Revolveru + 4 Bočna suporta + 2 Alata za obradu zadnje strane
CNC Strug Traub TNM 42_1CNC Strug Traub TNM 42


Code:
1000002


CNC Strug Traub TNM 42
Visokoproduktivan Cnc Strug
Obrada do Ø 42 sa Automatskom zamenom materijala
8 Alata u Revolveru + 4 Bočna suporta + 2 Alata za obradu zadnje strane.


CNC_Strug_Index_GB_65 CNC Strug Index GB 65


Code: 200004


CNC Strug Index GB 65 sa 8 osa
Visokoproduktivan Cnc Strug
Obrada do Ø 65 sa Automatskom zamenom materijala
8 Alata u Revolveru + 4 Bočna suporta + 2 Alata za obradu zadnje strane

CNC_Strug_Star_JNC_25CNC Strug Star JNC 25


Code:

CNC Strug Star JNC 25
Visokoproduktivan Cnc Dugostružni automatski strug do Ø 25 sa Automatskom zamenom šipki. Ima 2 revolvera sa po 5 alata.
Pogodan za struganje dugačkih komada do 300 mm a malih prečnika.CNC_Strug_Star_JNC_32CNC Strug Star JNC 32


Code: 200006


CNC Strug Star JNC 32
Visokoproduktivan Cnc Dugostružni automatski strug do Ø 32 sa Automatskom zamenom šipki. Ima 2 revolvera sa po 5 alata.
Pogodan za struganje dugačkih komada do 300 mm a malih prečnika.


CNC_Strug_Okuma_LB_10 CNC Strug Okuma LB 10


Code: 20007


CNC Strug Okuma LB 10 sa dodavačem Sameca
Strug ima Revolver sa 12 Alata i Konjić. Iz šipke radi do prečnika Ø 45 a iz Futera do 150/300 mm.CNC_Strug_Okuma_LR15CNC Strug Okuma LR15


Code:


CNC Strug Okuma LR15 sa Dodavačem komada i sa Robotom koji ubacuje komade. Strug je pogodan za rad većih komada u većim i manjim serijama, a može da radi i iz šipke. Prolaz kroz Vreteno 65 mm. Ima 2 Revolvera 10+8 Alata, od kojih je 10 pogonjenih Alata. Ima i Konjić za duže komade. Prečnik obrade do Ø 240/450 x 600mm.
CNC_Strug_Traub_TNS_60CNC Strug Traub TNS 60


Code:


CNC Strug Traub TNS 60 sa dodavačem Sameca Multisam 2000
Strug ima Revolver sa 12 Alata, 6 su pogonjeni. Iz šipke radi do prečnika Ø 60 a iz Futera do 180/490 mm.